Akcje społeczne

Palisz śmieci zapłacisz podwójnie

Cena zdrowia

Spalanie wielu materiałów w paleniskach domowych, które nie są do tego przeznaczone i przystosowane, odbywa się w niskich temperaturach (200–500 °C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Te związki chemiczne zatrzymują się w powietrzu, glebie i wodzie. Stanowią one śmiertelne zagrożenie - bowiem powodują powstanie dioksyn: związków rakotwórczych ( ! ), uszkadzają
system odpornościowy, niszczą układ hormonalny i negatywnie wpływają na centralny układ nerwowy;  One często nie atakują od razu - mogą wpłynąć na  zdrowie nasze i naszych bliskich nawet po kilkudziesięciu latach!

Cena ekonomiczna

Tylko pozornie oszczędzamy na węglu, spalając odpady w piecach. Po pierwsze grozi to grzywną pieniężną. Ponadto specyficzna sadza, która osadza się w przewodach kominowych uszkadza je, jest trudna do usunięcia, a jej nadmiar doprowadzić może do zapalenia się przewodu, a w konsekwencji - do pożaru domu!

Jak określa prawo, w piecach i domowych kotłowniach spalać nie wolno:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach, plastikowych toreb z polietylenu,
 • zużytych opon i przedmiotów gumowych,
 • rzeczy z tworzyw sztucznych,
 • elementów pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach, po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W gospodarstwach domowych spalać można jedynie:

 • papier, tekturę i drewno / opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady kory i korka,
 • trociny, wióry i ścinki.
wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24