Archiwum informacji

Odbiór gromadzonego selektywnie popiołu w okresie trwania pilotażowej akcji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ponownie informuje o możliwości wystawiania do odbioru dowolnej ilości selektywnego popiołu z domowych kotłowni opalanych węglem i drewnem, pod warunkiem gromadzenia go w pojemnikach dostosowanych do mechanicznego załadunku przez śmieciarki. Pojemniki te muszą być również trwale oznakowane w widocznym miejscu napisem ''POPIÓŁ” oraz zawierać indywidualny numer ewidencyjny.
Popiół przygotowany do odbioru powinien być ostudzony, suchy (nie należy polewać popiołu wodą) i nieubity (gdyż tylko taki nie spowoduje zniszczenia pojemnika).
Opróżnianie zapełnionych wyłącznie popiołem pojemników będzie realizowane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
Przypominamy jednocześnie, że ZGK prowadzi sprzedaż tego typu pojemników o pojemności: 120 L oraz 240 L.

Prezes ZGK Sp. z o. o.  mgr Marek Drożdż

 

Komunikat!

ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie informuje, że wydanie do użytkowania OSTATNIEJ partii pojemników na popiół (100 szt.) przeznaczonych WYŁĄCZNIE dla mieszkańców Roczyn, obu Targanic i obu Brzezinek odbędzie się w poniedziałek 11.01.2016 r.  w godzinach od  7 00 do 10 00 w siedzibie ZGK przy ulicy Batorego 24.

 

Komunikat!

ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wydanie do użytkowania OSTATNIEJ partii pojemników na popiół w ilości 200 szt. dla mieszkańców CAŁEJ gminy Andrychów odbędzie się w czwartek 17.12.2015 r. od godz. 7 00 w siedzibie ZGK przy ulicy Batorego 24.

O terminie wydania OSTATNIEJ partii 100 sztuk pojemników na popiół przeznaczonych WYŁĄCZNIE dla mieszkańców Roczyn, obu Targanic i obu Brzezinek - powiadomimy oddzielnie.

Z poważaniem
Prezes ZGK Sp. z o.o.
mgr Marek Drożdż


Komunikat!

W związku z wywozami odpadów przypadającymi w dni świąteczne Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywozy odpadów zaplanowane na te dni zostaną zrealizowane, jak następuje:

Wywóz odpadów zgodnie
z harmonogramem
Realizacja wywozu
25 grudnia 2015 - IV PIĄTEK 29 grudnia 2015 - V WTOREK :
1 stycznia 2016 - I PIĄTEK 29 grudnia 2015 - V WTOREK
6 stycznia 2016 - I ŚRODA 9 stycznia 2016 - II SOBOTA

 

Komunikat!

            ZGK sp. z o.o. w Andrychowie informuje uprzejmie, że wydanie do użytkowania kolejnej partii pojemników na popiół  w ilości 200 szt. odbędzie się w czwartek 10.12. 2015 r  od godz. 7.00 w siedzibie ZGK przy ulicy Batorego 24. 

            W późniejszych terminach, również w ramach tej pilotażowej akcji, wydanych zostanie OSTATNIE 200 szt pojemników dla mieszkańców CAŁEJ gminy oraz OSTATNIE 100 szt pojemników WYŁĄCZNIE dla mieszkańców Roczyn, obu Targanic i obu Brzezinek.  O tych terminach powiadomimy oddzielnie.

Z poważaniem - Prezes ZGK sp z o.o.   mgr Marek Drożdż

 

Komunikat!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w  Andrychowie uprzejmie informuje, że wydawanie kolejnej partii pojemników dla mieszkańców w tym również Roczyn, obu Targanic i obu Brzezinek rozpocznie się 3 grudnia 2015 r.  od godziny 12 00.
Nadal prosimy o wcześniejszy kontakt przed przybyciem po odbiór pojemnika na nr tel: 33-875-36-61 wewn. 27 lub wewn. 12.

Z poważaniem
Prezes ZGK Sp. z o. o.
mgr Marek Drożdż

 

Komunikat!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym pilotażowej zbiórki popiołu, prosimy
o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 33 875 21 91 w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy oraz odbioru pojemnika.

Z poważaniem
Prezes ZGK Sp. z o.o.
mgr Marek Drożdż

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ANDRYCHÓW!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów od 1 grudnia do 31 marca odbiór odpadów komunalnych z Państwa posesji będzie wykonywany 1 raz w miesiącu. W tym okresie odpady zielone nie będą odbierane. Istnieje możliwość dostarczenia tych odpadów we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na składowisku odpadów przy ul. Biała Droga w Andrychowie i jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 – 17:00
oraz w I SOBOTĘ MIESIĄCA w godzinach od 6:00 – 14:00.

Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych w sezonie zimowym
tj. od 1 grudnia do 31 marca

 

Pilotażowa selektywna zbiórka popiołu z domowych kotłowni

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wprowadza w najbliższym czasie pilotażową selektywną zbiórkę popiołu z domowych kotłowni opalanych węglem i drewnem (na zasadach dobrowolności) z terenu gminy Andrychów. Osoby gromadzące selektywnie popiół otrzymają do bezpłatnego używania pojemnik 240 l. Popiół przygotowany do odbioru powinien być ostudzony, suchy (nie należy polewać popiołu wodą) i nieubity (gdyż tylko taki nie spowoduje zniszczenia pojemnika).

Odbiór zapełnionego popiołem pojemnika będzie realizowany zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych). Od momentu pierwszego zgłoszenia potrzeby odbioru popiołu, będzie on odbierany regularnie do końca okresu grzewczego tj. do 30.04.2016 r. Corocznie 100 osób, które odda największą ilość zebranego selektywnie popiołu, otrzyma tygodniowy karnet uprawniający do bezpłatnego wejścia na Basen Kąpielowy w Andrychowie.

Mieszkańców zainteresowanych selektywnym zbieraniem popiołu zapraszamy do odbioru pojemników po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego w siedzibie firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 34-120 Andrychów ul. Batorego 24 w godzinach od 7:00- 15:00.

Z poważaniem
Prezes ZGK Sp. z o.o.
mgr Marek Drożdż

 

Andrychów, dnia 18.11.2015 r.

Wyjaśnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie wyjaśnia, że zawarte w harmonogramie odbioru odpadów z punktów trudno dostępnych określenie terminu -całoroczne miało na celu poinformowanie klientów, że w przypadkach wystąpienia poza okresem tj. od 1 grudnia do 31 marca ekstremalnych warunków tj. obfite opady śniegu, oblodzenia, rozmyte drogi, wiatrołomy itp. zdarzenia, mogą wystąpić przejściowe trudności w odbiorze odpadów bezpośrednio z posesji. W przypadkach wystąpienia w/w trudności odpady należy dostarczyć do wyznaczonych punktów odbioru. Ponadto w okresie od 1 grudnia do 31 marca w przypadkach nie występowania  w/w trudności w odbiorze,  odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji.

 

OFERTA PRACY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
stanowisko:  robotnik budowlano drogowy, miejsce pracy: miasto i gmina Andrychów.

opis stanowiska

- prace związane z układaniem kostki brukowej,
- dbanie o prawidłowe wykonanie robót.

wymagania

min. wykształcenie zasadnicze zawodowe i inne.

rodzaj pracy

umowę o pracę na czas próbny.

nazwa firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
34-120 Andrychów, ul. Batorego 24

branża

Budownictwo, drogownictwo.

dane kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
tel. 033 875-36-61 tel. 509-194-009
e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl

 

W związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień
11 listopada 2015 r. tj. II ŚRODA miesiąca Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 14 listopada 2015 r. (II SOBOTA miesiąca).  Dotyczy posesji:

Andrychów, ulice: Al. Wietrznego, ul. Piękna, ul. Kościuszki, ul. Słowackiego, ul. Traugutta
ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Pod Skarpą, ul. Parkowa, ul. Na Wzgórzach, ul. Wyzwolenia,
ul. Rodzinna, ul. Przyjaźni , ul. Sikorskiego, ul. Wandy Malickiej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Wolfa
Targanice, ulice:, ul. Żwirki i Wigury
Roczyny, ulice:, ul. Działy

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje,
że od dnia 1 listopada 2015 r. ceny za wywóz nieczystości płynnych ulegają następującym zmianom:

Cennik usług wywozu nieczystości płynnych
obowiązujący od dnia 1 listopada 2015 r.:

GMINA ANDRYCHÓW

Cena netto/ m3

Cena brutto/ m3

wywóz nieczystości płynnych

60,00 zł

64,80 zł

wywóz osadów z przydomowej oczyszczalni wraz z czyszczeniem osadników

115,00 zł

124,20 zł

GMINA WIEPRZ

Cena netto/ m3

Cena brutto/ m3

wywóz nieczystości płynnych

75,00 zł

81,00 zł

wywóz osadów z przydomowej oczyszczalni wraz z czyszczeniem osadników

150,00 zł

162,00 zł

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 33 875 21 91.


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zgodnie z § 1 pkt.1. Uchwały Rady Miejskiej nr VI-58-15 z dnia 26 marca 2015 r. zamieszcza poniżej wykaz miejsc trudnodostępnych. Dodatkowo właściciele nieruchomości, dla których zostaną stworzone zbiorcze punkty odbioru odpadów komunalnych, zostaną indywidualnie poinformowani przez Wykonawcę usługi wywozu.

Punkty odbioru odpadów komunalnych dla posesji nieposiadających odpowiedniego dostępu do drogi publicznej:

Uwaga - poniższy harmonogram obowiazuje od 1 grudnia 2015 r

Nr punktu odbioru Miejscowość Ulica Numery budynków objęte zbiorczym punktem odbioru odpadów komunalnych Opis punktu odbioru odpadów komunalnych Termin
1. ANDRYCHÓW UL. WYZWOLENIA 66 punkt zbiorczy przy budynku nr 74 od 1 grudnia do 31 marca
2. ANDRYCHÓW UL. WYZWOLENIA 54, 54B, 56A, 56, 62, 62A, 60B, 60A, BN punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z drogą dojazdową
do wyznaczonych posesji
całorocznie
3. ANDRYCHÓW UL. ŻWIRKI I WIGURY 76, 76a punkt zbiorczy obok budynku 74d od 1 grudnia do 31 marca
4. INWAŁD UL. SPACEROWA 28,26,34 punkt zbiorczy przy budynku na skrzyżowaniu w kierunku budynku 28 całorocznie
5. INWAŁD OS. KORCZA 21 punkt zbiorczy przy końcu drogi asfaltowej na os. Korcza od 1 grudnia do 31 marca
6. RZYKI OS. JAGÓDKI 35,36,37,38 punkt zbiorczy na końcu drogi asfaltowej powyżej budynku 34a od 1 grudnia do 31 marca
7. RZYKI OS. MOSKWIKI 13 punkt zbiorczy obok tartaku P. Doroty Młynarczyk całorocznie
8. RZYKI OS. POTRÓJNA 10,12,13 punkt zbiorczy przy starej szkole od 1 grudnia do 31 marca
9. SUŁKOWICE UL. NAWIEŚNICKA 33,37,39 punkt zbiorczy obok budynku 35 od 1 grudnia do 31 marca
10. TARGANICE UL. TURYSTYCZNA OD
UL. KASZTANOWEJ
140 punkt zbiorczy na wysokości dojazdu do budynków przy ul. Kasztanowej
nr 47,49
całorocznie
11. TARGANICE UL. JODŁOWA powyżej nr 12 punkt zbiorczy przy budynku nr 12 od 1 grudnia do 31 marca
12. TARGANICE UL. CISOWA 4,8,10,12 punkt zbiorczy na wysokości budynku nr 18 ,,bok garażu” od 1 grudnia do 31 marca
13. TARGANICE UL. CISOWA 34 punkt zbiorczy w okolicach parkingu od 1 grudnia do 31 marca
14. TARGANICE UL. JAWORNICKA powyżej nr 14 punkt zbiorczy obok garaży od 1 grudnia do 31 marca
15. TARGANICE UL. JAWOROWA 12 punkt zbiorczy przy campingu nr 15 całorocznie
16. TARGANICE UL. WIDOKOWA 10,12,14,16,18,
25,27,29 31,35
punkt zbiorczy przy rozwidleniu ul. Widokowej 5 od 1 grudnia do 31 marca
17. TARGANICE UL. JAGODOWA 21 punkt zbiorczy przy wjeździe do ul. Jagodowej z ul. Brzezińskiej po prawej stronie całorocznie
18. TARGANICE UL. POLANKA 3,6,7,8,9,13 punkt zbiorczy na wysokości budynku ze sklepem przy skręcie w prawo
od strony potoku
całorocznie
19. TARGANICE OS. ZŁOTA GÓRKA powyżej nr 1 punkt zbiorczy na pętli Targanice Brzezinka nad budynkiem nr 1 obok garażu od 1 grudnia do 31 marca
20. TARGANICE UL. WESOŁA 64,91,72 punkt zbiorczy na pętli Targanice Brzezinka nad budynkiem nr 1 obok garażu  
21. TARGANICE UL. POGODNA cała ul. Pogodna punkt zbiorczy przy wjeździe po prawej stronie na początku ul. Pogodnej (zatoczka nad mostkiem) od 1 grudnia do 31 marca
22. TARGANICE UL. WESOŁA powyżej nr 63 punkt zbiorczy naprzeciwko nr 63 (boczny wjazd) obok słupa energetycznego całorocznie
23. TARGANICE UL. KALINOWA powyżej nr 15
powyżej nr 28
punkt zbiorczy przy placu manewrowym przy budynkach 24a i 24b całorocznie
24. ZAGÓRNIK OS. BIADASÓW I 47, 52, powyżej nr 50 punkt zbiorczy przy budynku mieszczącym się naprzeciw wyjazdu obok budynku nr 50 całorocznie
25. ZAGÓRNIK OS. BIADASÓW I 35 punkt zbiorczy naprzeciwko budynków 33, 33a (skręt w drogę w lewo) całorocznie
26. ZAGÓRNIK OS. ŚWIĄTKÓWKA
UL. ŹRÓDLANA
os. Świątkówka powyżej 28a, powyżej 28,
ul. Źródlana 11,13
punkt zbiorczy obok budynku nr 13 przy ul Źródlanej całorocznie

 

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i  elektronicznego

Data  Teren  Miejsce składowania
Wyłącznie
w dniu
07 października
2015r.
Osiedle – ul. Lenartowicza
ul. Włókniarzy, ul. Starowiejska,
ul. Metalowców,
ul. 27 Stycznia,
Centrum miasta i pozostałe ulice po prawej stronie Wieprzówki, ul. Szewska
- przy altanach śmietnikowych bloków,
- Al. Wietrznego- parking naprzeciwko basenu,
- ul. Wyzwolenia (miejsce na chodniku po byłych pojemnikach selektywnych),
- ul. Szewska – teren od strony Wieprzówki /naprzeciw budynku Szewska 22/
Wyłącznie
w dniu 
14 października
2015r.
Strona zachodnia miasta po lewej stronie Wieprzówki, Górnica - os. Żwirki i Wigury przy altanach
śmietnikowych bloków
- ul. Batorego obrzeże pl. targowego
- ul. Tkacka za nieruchomością Tkacka 78 /w stronę- pod byłą kotłownią/
- Górnica II- poniżej przyst. PKP

 

UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawić  do godz. 12.00 !!!

 

WYKAZ MIEJSC SKŁADOWANIA ORAZ TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON I ELEKTROŚMIECI.

Wywóz wyłącznie w dniu 21.10.2015r.

 • RZYKI
  -plac pod Remizą OSP;
 • SUŁKOWICE-BOLĘCINA
  -na placu przy OSP.

 

Wywóz wyłącznie w dniu 28.10.2015r.

 • INWAŁD
  -parking przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie;
 • ZAGÓRNIK
  -ul. Solakiewicza ( naprzeciwko OSP );
  -na skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej z ul. Skornicką;
  -oś. Biadasów I koło sklepu spożywczego;

 

Wywóz wyłącznie w dniu 29.10.2015r.

 • BRZEZINKA
  -ul. Słoneczna przy sklepie na pętli autobusowej;
 • ROCZYNY
  -parking przy cmentarzu;
 • SUŁKOWICE-ŁĘG
  -Targanice Dolne Plac OSP;
 • TARGANICE
  -na placu przy skrzyżowaniu ul. Beskidzka- Nowa Wieś; 

 

UWAGA: W dniu wywozu odpady należy wystawić do godz. 12.00!!!

 


 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Andrychów Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że od miesiąca sierpnia będzie czynny dodatkowo w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach od 7:00 do 15:00 PSZOK przy ul. Batorego 24 w Andrychowie.

Do PSZOKu można dostarczać:

 • termometry i inne odpady zawierające rtęć,
 • żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe  i sodowe,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, itp.),
 • odpady i opakowania po odpadach zawierających substancje niebezpieczne (oznaczone zgodnie z zasadami oznakowania substancji niebezpiecznych)
  tj. farby, lakiery, kleje, szczeliwa, rozpuszczalniki itp.

Zapraszamy!


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie  oferuje do wykonania usługi konserwatorskie w następujących robotach:

 • Roboty ogólnobudowlane
 • Roboty instalacyjne
  • Instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.
  • Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • Instalacja gazowa
  • Instalacja elektryczna
  • Instalacja odgromowa

  Kliknij - dowiedz się więcej


Andrychów, 15.07.2015

Komunikat.

W związku z zapytaniami mieszkańców dot. perturbacji w miesiącu lipcu z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  informujemy uprzejmie, że problemy te spowodowane były n/w przyczynami:

 • bardzo wysokie temperatury otoczenia , które powodowały problemy z chłodzeniem silników naszych pojazdów i wymuszały znacznie częstsze i dłuższe przerwy w pracy;
 • wystąpienie huraganowych wiatrów , które m.in.spowodowały długą przerwę w dostawie elektryczności  na składowisku w Choczni i wstrzymanie odbiorów odpadów przez prawie cały jeden dzień roboczy;
 • znacznie większa ilość zbieranych odpadów komunalnych;
 • nieporozumienia związane z obowiązującym nowym harmonogramem i wystawianiem przez mieszkańców odpadów we wcześniejszych terminach niż należało.

W/w powody powodowały mniejsze niż potrzeba odbiory we właściwych terminach, co z kolei  powodowało konieczność przesuwania i zwiększało ilości odpadów do odbioru w kolejnych dniach. Problem został częściowo rozwiązany poprzez dodatkową pracę w soboty i zakończony będzie w najbliższych dniach. 

Za zaistniałe problemy przepraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy

AZK sp. z o.o. Andrychów
ZGK sp. z o.o. Andrychów


Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie informuje, że w kasie siedziby Spółki w Andrychowie przy ul. Batorego 24 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:45) został uruchomiony dodatkowy punkt sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w Andrychowie, tel. 33-875-36-61

 


 

Uwaga: WYKAZ  MIEJSC  SKŁADOWANIA  ORAZ  TERMINY ODBIORU  ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ  ZUŻYTYCH OPON  I  ELEKTROŚMIECI - Kliknij - zobacz.

 


Informacja o sposobie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie ze składanymi przez Państwa deklaracjami miesięcznymi wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem poczty lub na konto: ABS Bank Spółdzielczy (na indywidualne konto). Od niewpłaconego w terminie zobowiązania pieniężnego pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności. Niewpłacone w terminie zobowiązanie pieniężne zostanie ściągnięte przymusowo wraz z kosztami w myśl obowiązujących przepisów.


 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o. o. w Andrychowie oferuje do sprzedaży:
Sól drogową luzem lub workowaną w opakowaniach 25 kg.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szymański, Tel: 33-875-36-61 wew. 30 lub 509-194-009
Email: kszymanski@zgk.andrychow.pl

 


INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1.07.2013 r, worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych można nabyć w kasie ZGK Spółka z o.o. przy ul. Batorego 24 w Andrychowie. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w workach które dotychczas były stosowane do selektywnej zbiórki nadal można gromadzić odpady segregowane aż do wyczerpania zapasów.

Uwaga! Dotychczas stosowane przez mieszkańców numery, służące do oznaczania worków i pojemników z odpadami segregowanymi lub zmieszanymi pozostają bez zmian. Należy je nadal umieszczać na pojemnikach oraz workach dla potrzeb ewidencji.


RADY NA ODPADY

 1. Pamiętajmy, aby odpady plastikowe PET zbierane w sposób selektywny, były oddawane odkręcone i zgniecione.
 2. Kubki po produktach mlecznych powinny być umyte, czyste.
 3. Opakowania szklane należy oddawać w całości, niepotłuczone, bez zakrętek

Leksykon postępowania z odpadami

- wieczka po produktach mlecznych (srebrne)- zmieszane odpady komunalne
- opakowania po lakierach do włosów, dezodorantach - zmieszane odpady komunalne
- tubki po pastach do zębów i kremach  - zmieszane odpady komunalne
- szczoteczki do zębów - zmieszane odpady komunalne
- opakowania po chipsach, batonach, zupach w proszku,kawie - zmieszane odpady komunalne


Jak będą wyglądały zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.? Czy zmienią się umowy na wywóz odpadów komunalnych? Jak zmieni się naliczanie opłat za wywóz odpadów, rodzaj odbieranych odpadów, rodzaj odpadów bezpośrednio odbieranych od właściciela nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki, rodzaje odpadów, jakie mogą mieszkańcy przekazać bezpłatnie do zagospodarowania, rodzaje odpadów odbieranych w ramach akcji „wystawka” oraz prowadzenie ewidencji wywozu odpadów komunalnych - zapraszamy do zapoznania się - tutaj.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi nowych zasad gospodarowania odpadami.

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24