Harmonogram Wywozu Śmieci i Segregacji

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA TERENIE GMINY ANDRYCHÓW


LP.
ADRES BUDYNKU

TERMIN WYWOZU
ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH    
I BIOODPADÓW

TERMIN WYWOZU
ODPADÓW SEGREGOWANYCH
1 WM Olszyny 39 WTOREK I PIĄTEK

I,II,III,IV WTOREK
LUB
I,II,III,IV ŚRODA MIESIĄCA
-PLASTIK I METAL

 

I,II,III,IV ŚRODA
LUB
I,II,III,IV CZWARTEK MIESIĄCA
- SZKŁO

 

I,II,III,IV CZWARTEK
LUB
I,II,III,IV PIĄTEK MIESIĄCA
- PAPIER

2 WM Metalowców 12 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
3 WM Włókniarzy 8 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
4 WM Włókniarzy 3 WTOREK I PIĄTEK
5 WM Słowackiego 2 WTOREK I PIĄTEK
6 WM Floriańska 6 WTOREK I PIĄTEK
7 WM Brzegi 5 A WTOREK I PIĄTEK
8 WM Lenartowicza 24 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
9 WM Daszyńskiego 1 WTOREK I PIĄTEK
10 WM Lenartowicza 20 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
11 WM Brzegi 5 B WTOREK I PIĄTEK
12 WM Metalowców 18 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
13 WM 27 Stycznia 10 WTOREK I PIĄTEK
14 WM Lenartowicza 22 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
15 WM Lenartowicza 12 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
16 WM Metalowców 16 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
17 WM Włókniarzy 5 WTOREK I PIĄTEK
18 WM Brzegi 5 D WTOREK I PIĄTEK
19 WM Włókniarzy 4 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
20 WM Olszyny 37 WTOREK I PIĄTEK
21 WM Lenartowicza 10 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
22 WM Starowiejska 10 WTOREK I PIĄTEK
23 WM Metalowców 14 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
24 WM Metalowców 4 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
25 WM Metalowców 3 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
26 WM Krakowska 72 WTOREK I PIĄTEK
27 WM Daszyńskiego 1A WTOREK I PIĄTEK
28 WM 27 stycznia 12 WTOREK I PIĄTEK
29 WM 1 Maja 19 WTOREK I PIĄTEK
30 WM 1 Maja 15 WTOREK I PIĄTEK
31 WM 1 Maja 11 WTOREK I PIĄTEK
32 WM 1 Maja 9 WTOREK I PIĄTEK
33 WM 1 Maja 7 WTOREK I PIĄTEK
34 WM 1 Maja 3 WTOREK I PIĄTEK
35 WM 1 Maja 1 WTOREK I PIĄTEK
36 WM Starowiejska 4 WTOREK I PIĄTEK
37 WM Starowiejska 6 WTOREK I PIĄTEK
38 WM Starowiejska 5 WTOREK I PIĄTEK
39 WM Starowiejska 7 WTOREK I PIĄTEK
40 WM Starowiejska 8 WTOREK I PIĄTEK
41 WM Starowiejska 9 WTOREK I PIĄTEK
42 WM Starowiejska 11 WTOREK I PIĄTEK
43 WM Starowiejska 12 WTOREK I PIĄTEK
44 WM Starowiejska 13 WTOREK I PIĄTEK
45 WM Starowiejska 14 WTOREK I PIĄTEK
46 WM Włókniarzy 7 WTOREK I PIĄTEK
47 WM PL. Mickiewicza 2 WTOREK I PIĄTEK
48 WM Olszyny 41 WTOREK I PIĄTEK
49 WM Olszyny 27 WTOREK I PIĄTEK
50 WM Olszyny 23 WTOREK I PIĄTEK
51 WM Olszyny 19 WTOREK I PIĄTEK
52 WM Brzegi 5 E WTOREK I PIĄTEK
53 WM Olszyny 25 WTOREK I PIĄTEK
54 WM Rynek 33 WTOREK I PIĄTEK
55 WM Brzegi 5 F WTOREK I PIĄTEK
56 WM Słowackiego 4 C WTOREK I PIĄTEK
57 WM Słowackiego 4 D WTOREK I PIĄTEK
58 WM Pachla 2 WTOREK I PIĄTEK
59 WM Krakowska 107 WTOREK I PIĄTEK
60 WM Krakowska 146 A WTOREK I PIĄTEK
61 WM Floriańska 3 A WTOREK I PIĄTEK
62 WM Rynek 14 WTOREK I PIĄTEK
63 WM Rynek 27 WTOREK I PIĄTEK
64 WM Traugutta 2 WTOREK I PIĄTEK
65 1 MAJA 5 WTOREK I PIĄTEK
66 1 MAJA 21 WTOREK I PIĄTEK
67 DASZYŃSKIEGO 5 WTOREK I PIĄTEK
68 PACHLA 6 WTOREK I PIĄTEK
69 OLSZYNY 21 WTOREK I PIĄTEK
70 OLSZYNY 3 WTOREK I PIĄTEK
71 OLSZYNY 5 WTOREK I PIĄTEK
72 DASZYŃSKIEGO 4 WTOREK I PIĄTEK
73 GARNCARSKA 24 WTOREK I PIĄTEK
74 GARNCARSKA 26 WTOREK I PIĄTEK
75 PACHLA 9 WTOREK I PIĄTEK
76 METALOWCÓW 5 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
77 METALOWCÓW 7 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
78 METALOWCÓW 9 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
79 METALOWCÓW 11 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
80 METALOWCÓW 13 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
81 LENARTOWICZA 1 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
82 METALOWCÓW 15 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
83 LENARTOWICZA 5 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
84 27 STYCZNIA 2 WTOREK I PIĄTEK
85 27 STYCZNIA 4 WTOREK I PIĄTEK
86 27 STYCZNIA 14 WTOREK I PIĄTEK
87 STAROWIEJSKA 1 WTOREK I PIĄTEK
88 STAROWIEJSKA 16 WTOREK I PIĄTEK
89 METALOWCÓW 1 WTOREK I PIĄTEK
90 STAROWIEJSKA 20 WTOREK I PIĄTEK
91 WŁÓKNIARZY 2 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
92 WŁÓKNIARZY 9 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
93 WŁÓKNIARZY 10 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
94 WŁÓKNIARZY 12 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
95 WŁÓKNIARZY 14 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
96 WŁÓKNIARZY 20 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
97 WŁÓKNIARZY 22 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
98 WŁÓKNIARZY 24 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
99 WŁÓŁKNIARZY 26 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
100 WŁÓKNIARZY 32 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
101 WŁÓKNIARZY 34 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
102 LENARTOWICZA 8 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
103 LENARTOWICZA 14 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
104 LENARTOWICZA 16 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
105 LENARTOWICZA 18 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
106 LENARTOWICZA 19 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
107 LENARTOWICZA 25 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
108 LENARTOWICZA 28 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
109 LENARTOWICZA 30 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
110 LENARTOWICZA 32 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
111 LENARTOWICZA 38 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
112 LENARTOWICZA 48 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
113 LENARTOWICZA 44 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
114 LENARTOWICZA 46 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
115 LENARTOWICZA 50 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
116 LENARTOWICZA 52 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
117 LENARTOWICZA 54 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
118 LENARTOWICZA 56 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
119 LENARTOWICZA 60 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
120 LENARTOWICZA 58 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
121 LENARTOWICZA 64 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
122 LENARTOWICZA 66 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
123 LENARTOWICZA 68 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
124 LENARTOWICZA 70 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
125 LENARTOWICZA 72 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
126 LENARTOWICZA 74 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
127 LENARTOWICZA 76 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
128 ŻWIRKI I WIGURY 71 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
129 ŻWIRKI I WIGURY 77 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
130 ŻWIRKI I WIGURY 73 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
131 ŻWIRKI I WIGURY 75 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
132 KRAKOWSKA 146 WTOREK I PIĄTEK
133 KRAKOWSKA 144 WTOREK I PIĄTEK
134 KRAKOWSKA 142 WTOREK I PIĄTEK
135 KRAKOWSKA  111 WTOREK I PIĄTEK
136 KRAKOWSKA 105 WTOREK I PIĄTEK
137 KRAKOWSKA 109 WTOREK I PIĄTEK
138 KRAKOWSKA 87 WTOREK I PIĄTEK
139 BATOREGO 9 WTOREK I PIĄTEK
140 RYNEK 20 WTOREK I PIĄTEK
141 BRZEGI 5G WTOREK I PIĄTEK
142 BRZEGI 5H WTOREK I PIĄTEK
143 LENARTOWICZA 71 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
144 LENARTOWICZA 57 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
145 STAROWIEJSKA 22 B WTOREK I PIĄTEK
146 METALOWCÓW 6 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
147 ŻWIRKI I WIGURY 3 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
148 LENARTOWICZA 69 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
149 BATOREGO 48 A WTOREK I PIĄTEK
150 INWAŁD WADOWICKA 148 WTOREK I PIĄTEK
151 INWAŁD WIEJSKA 2 WTORE I PIĄTEK
152 TARGANICE BESKIDZKA 42 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
153 LENARTOWICZA 59 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
154 LENARTOWICZA 61 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK

 

 

UWAGA MIESZKAŃCY !

Z dniem 1 kwietnia 2021r. ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych  z budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Andrychów.

Zmiana terminów dotyczy Sołectw:
- Rzyki
- Inwałd
- Sułkowice ul. Zarzeczna

oraz ulic w Andrychowie : Podgórska, Kilińskiego, Krakowska, Niecała, Lenartowicza, Metalowców, Włókniarzy, Starowiejska, Batorego, Biała Droga, Przemysłowa, Bulwar Taborów Romskich, Słoneczna, Graniczna.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że harmonogramy wywozu będą  do Państwa dostarczane bezpośrednio do każdej posesji.

Poniżej harmonogramy odbioru obowiązujące od 1 kwietnia 2021r.

Miasto - kliknij pobierz wersję PDF
Wioski - kliknij pobierz wersję PDF

 

 


 

OBSZAR MIEJSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych z terenów miejskich odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalych i zielonych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach odpady niesegregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie
  ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  - począwszy od
  tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4
  NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed
  włożeniem ich do worka.

                                                                                       
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie


 

OBSZAR WIEJSKI

Szanowni Mieszkańcy!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w nowym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie, wprowadzono w stosunku do poprzedniego m.in. następujące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • Odpady zmieszane (niesegregowane) i popiół winny być gromadzone przez właścicieli nieruchomości  w celu odbioru WYŁĄCZNIE w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Odpady te gromadzone w workach NIE BĘDĄ odbierane. Wymóg ten nie dotyczy zmieszanych odpadów z nieruchomości trudnodostępnych umieszczonych w specjalnym wykazie dostępnym na stronie internetowej: www.zgk.andrychow.pl
 • Odpady segregowane tj. papier, plastik, szkło, metale i biodegradowalne w tym zielone, winny być gromadzone w celu odbioru WYŁĄCZNIE w workach posiadających nadrukowany napis „Gmina Andrychów”, dostarczanych na wymianę przez firmę odbierającą lub w pojemnikach.
 • Pojemniki, kontenery oraz worki winny być w sposób trwały oznakowane numerem ewidencyjnym z deklaracji śmieciowej, przypisanym danej nieruchomości przez Urząd Miejski w Andrychowie.
 • Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych , w tym biodegradowalnych i zielonych z terenów wiejskich, odbywać się będzie  1 (jeden) raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Odbiór odpadów zmieszanych w okresie od 1 kwietnia do 31 października będzie realizowany 2 razy w miesiącu, w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu.

Informujemy również, że:

 • niewłaściwa segregacja odpadów lub jej brak spowodują naliczenie wyższej  miesięcznej opłaty od osoby za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
  tj.  wg stawki przewidzianej dla odpadów niesegregowanych;
 • pojemniki, kontenery oraz dodatkowe worki można nabyć w siedzibie ZGK ul.Batorego 24;
 • zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września 2016 r  - począwszy od tego dnia odpady gromadzone w sposób niezgodny z w/w pkt. 1-4 NIE BĘDĄ ODBIERANE;
 • nadal prosimy o zgniatanie butelek i innych pojemników plastikowych przed włożeniem ich do worka.

                                                                           
Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. w Andrychowie

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24