Historia firmy

Historia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 • 1.01.1955 r. - utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
 • 1.01.1975 r. - utworzenie Andrychowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 • 1.09.1975 r. - połączenie Andrychowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach i utworzenie pod nazwą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Andrychowie.
 • 1.01.1992 r. - przekształcenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 • 1.07.2005 r. - utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
 • 9.01.2006 r. - przekształcenie gminnego Zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Andrychów pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Początki powojennej historii Gospodarki Komunalnej w Andrychowie sięgają roku 1955.

Wówczas to Prezydium Rady Narodowej powołała do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W zakresie działania firmy mieściło się m.in. prowadzenie oczyszczania miasta, łaźnia, prowadzenie wodociągów i kanalizacji, a od 1973 objęło również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Firma rozwijała się dynamicznie i poszerzała swoją działalność, która obejmowała usługi:

 • usługi remontowo-budowlane
 • usługi drogowe
 • usługi pogrzebowe
 • usługi ślusarskie
 • usługi warsztatowo -transportowe
 • utrzymanie zieleni miejskiej
 • dystrybucja gazu butlowego
 • stacja paliw
 • prowadzenie akcji zimowej
 • stolarnia

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.02.2005 r. przekształcono Zakład budżetowy w spółkę prawa handlowego, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Fakt ten nastąpił w dniu rejestracji tj. 9.01.2006 r.

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24