O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24

"Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS 0000248524

Centrala: 033 875-36-61, 033 875-25-40,
Fax: 033 875-31-09
E-mail: zgk@zgk.andrychow.pl

Kapitał Zakładowy : 16 984 000,00 zł.

Organy spółki:

  1. Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Andrychowa
    • Tomasz Żak
  2. Rada Nadzorcza:

    Patrycja Białas - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

    Jerzy Chylewski - Członek Rady Nadzorczej

    Wojciech Polak - Członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd: Prezes Zarządu Spółki - mgr Zbigniew Bizoń

Schemat organizacyjny:

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24