O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24

"Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS 0000248524

Centrala: 033 875-36-61, 033 875-25-40,
Fax: 033 875-31-09
E-mail: zgk@zgk.andrychow.pl

Kapitał Zakładowy : 24 265 000,00 zł.

Organy spółki:

 1. Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Andrychowa
  • Tomasz Żak
 2. Rada Nadzorcza:
  1. Edward Gawryluk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Patrycja Białas - Członek Rady Nadzorczej
  3. Zbigniew Bizoń - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

 1. Prezes Zarządu Spółki:

Schemat organizacyjny:

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24