Gospodarka odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Andrychów jest zobowiązana do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a właściciel nieruchomości jest
zobowiązany wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

W związku z uchwaleniem nowych metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami, nowych stawek, terminu i trybu uiszczania oraz nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za te odpady, informujemy że nowe wzory deklaracji dostępne są do odbioru w Urzędzie Miejskim w Andrychowie pokój nr 7 ( obok kasy) oraz na stronie internetowej  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Andrychowie i na www.andrychow.eu/smieci.

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24