Gospodarka odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Andrychów jest zobowiązana do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a właściciel nieruchomości jest
zobowiązany wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

W związku z uchwaleniem nowych metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami, nowych, mniejszych stawek, terminu i trybu uiszczania oraz nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za te odpady, informujemy że nowe wzory deklaracji dostępne są do odbioru w Urzędzie Miejskim w Andrychowie pokój nr 7 ( obok kasy) oraz na stronie internetowej  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Andrychowie i na www.andrychow.eu/smieci.

Nowy termin złożenia deklaracji ustalony został na 30 maja 2013r.

We wtorkowej, porannej audycji Twojego Radia Andrychów (12. marca 2013 r.) burmistrz Andrychowa Tomasz Żak oraz kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Ewa Rohde-Trojan wyjaśniali szereg spraw związanych ze zmianą uchwały dotyczącej gospodarowania odpadami oraz zmiany stawek opłat i powtórnego obowiązku składania deklaracji. Audycja dostępna jest online - tutaj.

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24