Dane kontaktowe ZGK Sp. z o.o. w sprawie reklamacji i realizacji gospodarowania odpadami:

Centrala: 33 875-36-61
Fax: 33 875-31-09
E-mail: zgk@zgk.andrychow.pl

Kontakt z nami

 

UWAGA: Wszystkie emaile kierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Andrychowie proszę kierować na adres email: zgk@zgk.andrychow.pl

 

Nasze dane teleadresowe :

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
NIP: 551-000-74-17
Strona internetowa: www.zgk.andrychow.pl
Telefon: 33 875 36 61
Fax: 33 875 31 09
email: zgk@zgk.andrychow.pl

Prezes Zarządu:
33 875 36 61 wewn. 515, zbizon@zgk.andrychow.pl 

Główny Księgowy:
33 875 36 61 wewn. 518, finanse@zgk.andrychow.pl

Kierownik Wydziału Komunalnego:
33 875 36 61 wewn. 528, 500 216 303, wuk@zgk.andrychow.pl

Kierownik Wydziału Budowlanego:
33 875 36 61 wewn. 520, 534-004-215 wut@zgk.andrychow.pl

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych:
33 875 36 61 wewn. 527, 509 194 009, zamowienia@zgk.andrychow.pl

Dział Kadr
33 875 36 61 wew. 512, jkalandyk@zgk.andrychow.pl

Usługi związane z wywozem odpadów komunalnych oraz usługi w zakresie oczyszczania miasta:
33 875 36 61 wewn. 538, 537 752 191, wuk@zgk.andrychow.pl

Kierownik Wydziału Mechanicznego:
666 889 360, dur@zgk.andrychow.pl

Usługi transportowo - warsztatowe, Usługi ślusarskie:
33 875 37 20, 33 875 36 61, 666 889 360, dur@zgk.andrychow.pl

Zimowe utrzymanie dróg, sytuacje kryzysowe:
33 875 37 20, 33 875 36 61 wewn. 2,  kom. 537 752 191 , dur@zgk.andrychow.pl

Usługi remontowo - budowlane:
33 875 36 61 wewn. 520, 534-004-215 wut@zgk.andrychow.pl

Usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej:
33 875 36 61 wewn. 529

Cmentarz i usługi pogrzebowe:
33 875 31 93, 537 753 193, telefon całodobowy 606 598 473

Basen Kąpielowy w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Al. Wietrznego 6:
33 432 27 10 , www.basen.andrychow.pl, zamowienia@zgk.andrychow.pl


wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24