Praca

 

 

OFERTA PRACY

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Stanowisko: Zastępca kierownika wydziału usług budowlanych

Opis stanowiska

Do zadań Zastępcy kierownika wydziału usług budowlanych będzie należało m. in:

 1. Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz osób podległych z uwzględnieniem przepisów BHP, Ppoż.
 2. Sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót.
 3. Współpraca z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi.
 4. Optymalizacja rozwiązań organizacyjnych i technicznych.
 5. Koordynacja pracy podwykonawców.
 6. Analiza dokumentacji technicznej.
 7. Realizowanie kontraktu zgodnie z zaplanowanym budżetem.
 8. Prowadzenie bieżącej analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót.
 9. Raportowanie przebiegu procesu budowlanego.
 10. Rozliczenie budowy w t6ym m.in. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych prac.

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe w kierunku Budownictwo.
 2. Uprawnienia budowlane.
 3. Doświadczenie zawodowe mile widziane.
 4. Znajomość prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
 5. Doświadczenie w zarządzaniu pracownikami i podwykonawcami.
 6. Umiejętność kontroli kosztów prowadzonej budowy.
 7. Profesjonalna organizacja pracy.

Oferujemy:

 1. Samodzielne stanowisko
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzedzoną okresem próbnym
 3. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 4. Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

Dane kontaktowe: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Tel: 33 875 36 61, email: zgk@zgk.andrychow.pl.
Przypominamy! Wraz z nadesłanym CV prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

 

OFERTA PRACY
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Stanowisko: Elektryk - Konserwator (do 1 kV + uprawnienia pomiarowe)
Opis stanowiska:
Do zadań Elektryka-Konserwatora będzie należało m. in:

 1. Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, Ppoż
 2. Kontrolowanie na bieżąco jakości wykonywanych prac
 3. Przeprowadzanie konserwacji oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku eksploatacji oraz zdarzeń losowych
 4. Obsługa obiektów ZGK pod wzgl. Funkcjonowania instalacji elektrycznej
 5. Dokonywanie pomiarów  izolacji

Wymagania: ważne uprawnienia SEP do 1kVwraz z uprawnieniami pomiarowymi, wykształcenie zawodowe lub techniczne, prawo jazdy kat. B, doświadczenie na w/w stanowisku, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Rodzaj pracy: umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym
Dane kontaktowe: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
Tel: 33 875 36 61, email: zgk@zgk.andrychow.pl.
Przypominamy! Wraz z nadesłanym CV prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24