Aktualne przetargi ZGK Sp. z o.o.

 

 

UWAGA! Przetargi ZGK Sp. z o.o. dostępne są również na stronie http://www.zgkandrychow.naszbip.pl/przetargi

 

Uwaga!

 • Treść i szczegóły przetargów,
 • wyjaśnienia do poszczególnych przetargów,
 • odpowiedzi na wyjaśnienia,
 • protesty,
 • odpowiedzi na protesty,
 • zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • wyniki przetargów,
 • unieważnienia

dla poszczególnych przetargów oraz wszelkie dokumenty związane z poszczególnymi przetargami dostępne są dla poszczególnych przetargów po kliknięciu w link - Szczegóły - kliknij tutaj.

 


 

Andrychów, dnia 15.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie oglasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie dzialalnosci magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie. Pełna treść przetargu dostępna jest tutaj

 


 

Andrychów, dnia 26.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo-produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Szczegóły przetargu - kliknij tutaj

 


 

 

Andrychów, dnia 21.08.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24,
tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09; e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
Samochodu Karawan POLONEZ TRUCK 1,6
Rok produkcji 1999 , liczba miejsc siedzących 5, przebieg 46000 km.
Cena minimalna 2700,00  zł. brutto.

Wersja do wydruku - kliknij - pobierz

Szczegóły przetargu - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 13.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

1. Przedmiotem najmu jest:
a) pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Wersja do wydruku - kliknij - pobierz

Szczegóły przetargu - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 8.07.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24,
tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09; e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:Samochodu Karawan POLONEZ TRUCK 1,6
Rok produkcji 1999 , liczba miejsc siedzących 5, przebieg 46000 km.
Cena minimalna 4500,00  zł. brutto.

2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż Samochodu Karawan POLONEZ TRUCK 1,6” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 17.07.2019 r. do godz. 10.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie     ul. Batorego 24 w dniu 17.07.2019 r. o godz. 10.10.
W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

4. Pisemne oferty winny zawierać:

 1. pełną nazwę (dane osobowe) oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. proponowaną cenę brutto,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym.

5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki      przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.

6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7:00 do godz. 14:00   w dni robocze.
Informacji udziela: Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 511; tel. kom. 509 194 012 email: jwojewodzic@zgk.andrychow.pl
Krzysztof Kamionka tel: (33) 875-36-61 wew. 527; tel. kom. 666 889 360 email: dur@zgk.andrychow.pl

Wersja do wydruku - kliknij - pobierz

Zatwierdził
Prokurent samoistny
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

 


 

Andrychów, dnia 9.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 16.04.2019 r.

OGŁOSZENIE NA PROWADZENIE WYNAJMU SPRZĘTU PŁYWAJACEGO NA STAWIE MIEJSKIM w ANDRYCHOWIE
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów przy ul. Batorego 24 powierzy prowadzenie zadania pn: „Korzystanie z akwenu wodnego – stawu w Parku Miejskim w Andrychowie, w tym korzystanie ze sprzętu wodnego udostępnionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie”

Zgłoszenie prowadzenia ww. zadania należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ulica Batorego 24, lub emailem na adres  zgk@zgk.andrychow.pl w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10.00.

Informacji udziela: Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 511; tel. kom. 509 194 012 email: jwojewodzic@zgk.andrychow.pl
Krzysztof Kamionka tel: (33) 875-36-61 wew. 527; tel. kom. 666 889 360 email: dur@zgk.andrychow.pl

Zatwierdził Prezes Zarządu: mgr Zbigniew Bizoń

 


 

Andrychów, dnia 2.04.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24,
tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09; e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

ogłasza przetarg którego przedmiotem przetargu jest sprzedaż
Samochodu ciężarowego MAN 33.343 nr rej. KWA 9KT6
- rok produkcji 1999
- dopuszczalna ładowność 13200 kg
- największy dopuszczalny nacisk osi 102,90 kN
- pojemność silnika 11967,00 cm3
- moc silnika 252,00 kW
- przebieg 414 tys. km.

CENA MINIMALNA – 94 095,00 zł. brutto

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 1.04.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24,
tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09; e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

ogłasza przetarg którego przedmiotem przetargu jest sprzedaż
samochodu ciężarowego GAZ Gazela
Rok produkcji 2004 , liczba miejsc siedzących 7, przebieg 170 124 km,  dop. ładowność 1415 kg, paliwo ON, poj. silnika 2417 ccm, moc 66 kW, koła tylne na bliźniaku, badanie techniczne – brak,
silnik sprawny, samochód do remontu blacharsko lakierniczego
Cena minimalna 5 535,00  zł. brutto

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 20.02.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24,
tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09; e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

ogłasza przetarg którego przedmiotem przetargu jest sprzedaż Samochodu ciężarowego MAN 33.343 nr rej. KWA 9KT6

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 7.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

I. Przedmiotem najmu jest:
a) pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.
Pomieszczenie wyposażony jest w:
- instalację elektryczną,
- instalację centralnego ogrzewania
Minimalna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni wynosi 14,50 zł. brutto.

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 7.02.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

ogłasza przetarg którego przedmiotem przetargu jest sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 3 części:

CZĘŚĆ 1: Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm
CZĘŚĆ 2: Sprzedaż rur stalowych fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm. Ilość 27 szt. o długości 6 mb. (łącznie 162 mb).
CZĘŚĆ 3: Belownica ORWAK 9020 Rok produkcji: 1998

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 16.01.2019 r.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 3 części:

CZĘŚĆ 1: Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm
CZĘŚĆ 2: Sprzedaż rur stalowych fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
CZĘŚĆ 3: Sprzedaż Belownicy ORWAK 9020 / Rok produkcji: 1998

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 16.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

 

Andrychów, dnia 16.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 7.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

I. Przedmiotem najmu jest:

a) pomieszczenie o pow. użytkowej 57 m2 przeznaczone na prowadzenie działalności magazynowo produkcyjnej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie.

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 28.06.2018 r.

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
1. Przedmiotem sprzedaży są następujące materiały:

Część 1
Dwuteownik 100x100 z rozbiórki  – 840 mb.
CENA MINIMALNA za 1 mb = 11,00 zł. brutto

Część 2
Blacha trapezowa T40 z rozbiórki  – 1500 m²
CENA MINIMALNA za 1 = 6,40 zł. brutto

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 17.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 4 części

CZĘŚĆ 1:
Samochód dostawczy:
Marka: Renault
Model: Kangoo 1,5 dci
CZĘŚĆ 2:
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm
CZĘŚĆ 3:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
CZĘŚĆ 4:
Belownica ORWAK 9020
Rok produkcji: 1998

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 5.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 4 części

CZĘŚĆ 1:
Samochód ciężarowy MAN 33.343 nr rej. KWA 9KT6
CZĘŚĆ 2:
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm
CZĘŚĆ 3:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
CZĘŚĆ 4:
Belownica ORWAK 9020

Szczegóły - kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 7.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 4 części

Samochód ciężarowy MAN 33.343 nr rej. KWA 9KT6
Sprzedaż rur stalowych o średnicy fi 600 i grubości ścianki 10 mm o następujących długościach:
Rury stalowe fi 168 mm, grubość ścianki 3 mm.
Belownica ORWAK 9020

Szczegóły - kliknij tutaj

 


Andrychów, dnia 10.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 5 części:

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 26.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest sprzedaż wyszczególnionych środków trwałych i materiałów z podziałem na 7 części.

Szczegóły - kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 7.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowo produkcyjnych na terenie Bazy ZGK przy ulicy Batorego 24

Szczegóły - kliknij tutaj


 

Andrychów 4 października 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ogłasza przetarg na zadanie pn.:
Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2016/2017. Ogłoszenie nr 317238 - 2016 z dnia 2016-10-04 r.

Znak sprawy: PA/13/KS/2016

Szczegóły - kliknij tutaj


 

Andrychów 29 września 2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ogłasza przetarg na zadanie pn.:
„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH W GMINIE ANDRYCHÓW”

Znak sprawy: PA/12/KS/2016

Szczegóły - kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 26.09.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ogłasza przetarg na zadanie pn.:

"Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów"

Znak sprawy: PA/11/KS/2016

Szczegóły - kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 9.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: PA/03/ZO/KS/2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy bezwypadkowego używanego ciągnika rolniczego.

Szczegóły - kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 6.05.2016 r.

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09 ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 3 części:

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Znak sprawy: PA/08/KS/2016

Andrychów, dnia 15.04.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109 ogłasza ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę występowania potrzeb, zakup kruszyw kamiennych

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Znak sprawy: PA/07/KS/2016

Andrychów, dnia 11.04.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109 ogłasza ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej na Basenie Kąpielowym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Znak sprawy: PA/06/KS/2016

Andrychów, dnia 06.04.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109 ogłasza ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy trumien drewnianych

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

Znak sprawy: PA/05/KS/2016

Andrychów, dnia 1.04.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109 ogłasza ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 50 szt. fabrycznie nowych pojemników na zmieszane odpady komunalne o pojemności 1100 l lub do 55 szt. fabrycznie nowych pojemników na zmieszane odpady komunalne o pojemności 1000 l.

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

 

Znak sprawy: PA/04/KS/2016

Andrychów, dnia 22.03.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. 33 8753661, faks 33 8753109 ogłasza ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy trumien drewnianych

Szczegóły - kliknij tutaj

 


 

 

Znak sprawy: PA/01/ZO/KS/2016

  Andrychów, dnia 18.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe na obsługę ratowniczą
Basenu kąpielowego w Andrychowie.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na  Basenie Kąpielowym zlokalizowanym przy Alei Wietrznego 6

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów. dnia 8.03.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg. Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków foliowych LDPE do segregacji odpadów komunalnych.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

 

Andrychów, dnia 14.01.2016 r.

P R Z E T A R G

Znak sprawy: PA/02/KS/2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg. Przedmiotem zamówienia są "Remonty cząstkowe - naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni, dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów"

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 14.01.2016 r.

P R Z E T A R G

Znak sprawy: PA/01/KS/2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg. Przedmiotem zamówienia jest "Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie Gminy Andrychów"

Szczegóły - Kliknij tutaj

 

 


 

Andrychów 31.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Andrychowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę zespołu pomieszczeń hotelowo – gastronomicznych w budynku znajdującym się na terenie Basenu Kąpielowego przy Al. Wietrznego 6 w Andrychowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko – gastronomicznej.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 22.12.2015 r.

P R Z E T A R G

Znak sprawy: PA/07/KS/2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Sołectw w Gminie Andrychów z podziałem na osiem części.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 16.11.2015 r.

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest
sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na  4 części.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Znak sprawy: PA/03/ZO/KS/2015
Andrychów, dnia 3.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy: "Używanych pojemników na odpady komunalne 240L"

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 19.10.2015 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest
sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na  4 części.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 8.10.2015 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów, w ilości do 700 ton w sezonie 2015/2016.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 7.10.2015 r.

Znak sprawy: PA/01/ZO/KS/2015. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy: używanego nadwozia piaskarko – solarki.

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów, dnia 7.10.2015 r.

Znak sprawy: PA/02/ZO/KS/2015. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie zwraca się z zapytaniem o cenę dostawy używanego pługa odśnieżnego

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 14.07.2015 r.

PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 4 części:

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 27.05.2015

Znak sprawy: PA/05/KS/2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg na zadanie pn.:"Dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej"

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 15.05.2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ogłasza przetarg. Przedmiotem zamówienia jest
sprzedaż środków trwałych i materiałów z podziałem na 6 Części

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

 

Andrychów, dnia 6.05.2015

Znak sprawy: PA/04/KS/2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę występowania potrzeb, zakup kruszyw kamiennych.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 13.04.2015

Znak sprawy: PA/03/KS/2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: "Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych".

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 31.03.2015

Znak sprawy: PA/02/KS/2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg na sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy trumien drewnianych z podziałem na 2 części.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

 

Andrychów, dnia 19.03.2015

Znak sprawy: PA/01/KS/2015

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Andrychów”.

Treść wysłanego ogłoszenia - Kliknij tutaj
Treść SIWZ - Kliknij tutaj

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

 

Andrychów, dnia 4.12.2014

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż rur stalowych fi 600 o średnicy 10 mm o różnych długościach

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 6.11.2014

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY PA/07/KS/2014. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów, w ilości do 600 ton w sezonie 2014/2015.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

 

Andrychów, dnia 21.10.2014

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY PA/06/KS/2014. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej w 2015 roku

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

 

Andrychów, dnia 24.09.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, którego przedmiotem jest Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów, dnia 16.07.2014 r.

Znak sprawy: PA/04/KS/2014                                                   
Polska – Andrychów: Usługi gospodarki odpadami
Ogłoszenie o zamówieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, którego przedmiotem jest zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, 4.06.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów i urządzeń z podziałem na 3 części.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, 22.05.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer ogłoszenia: 182658 - 2014. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny, w miarę występowania potrzeb zakup paliw płynnych polegający na: Tankowaniu pojazdów i maszyn będących własnością Zamawiającego.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, 22.05.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów i urządzeń z podziałem na 3 części.

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów, 12.05.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów i urządzeń z podziałem na 4 części.

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów, 6.05.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów ogłasza Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę występowania potrzeb, zakup kruszyw kamiennych

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 16.04.2014 r.

OFERTA HANDLOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24
tel: (33) 875-36-61; fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie posiada w sprzedaży:

- Pojemnik 120 L (nowy, używany)
- Pojemnik 240 L (nowy, używany)
- Pojemnik 360 L (nowy)
- Pojemnik 1100 L (nowy) -na odpady segregowane i niesegregowane
- Rękawiczki ochronne.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szymański, tel: 33-875-36-61 wew. 30 lub 509-194-009
e-mail: kszymanski@zgk.andrychow.pl

Prezes Zarządu
mgr inż. Jerzy Wojewodzic


 

Andrychów, dnia 22.04.2014 r.

P R Z E T A R G

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów i urządzeń z podziałem na 5 części.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 19.03.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem
jest sprzedaż samochodów i urządzeń z podziałem na 8 Części.

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów 14.03.2013

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 85842 - 2014

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy trumien drewnianych

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów, dnia 21.02.2014 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodów i urządzeń z podziałem na 6 Części

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów, dnia  19.11.2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi Numer ogłoszenia: 471760 - 2013

Przedmiotem zamówienia jest: uługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie.

Szczegóły - Kliknij tutaj


Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24
tel: (33) 875-36-61 , fax: (33) 875-31-09
e-mail: zgk@zgk.andrychow.pl , www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 , REGON: 120172946 , KRS: 0000248524

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.  z o. o. w Andrychowie oferuje do sprzedaży:
Sól drogową luzem lub workowaną w opakowaniach 25 kg.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Szymański, Tel: 33-875-36-61 wew. 30 lub 509-194-009
Email: kszymanski@zgk.andrychow.pl

Prezes Zarządu: mgr inż. Jerzy Wojewodzic


Znak sprawy: PA/12/KS/2013     

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Andrychów, dnia  4.10.2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Andrychów i ich transport do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej przez Zamawiającego

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 2.10.2013 r.

Nr sprawy: PA/11/KS/2013                                                                              

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 23.09.2013 r.

Nr sprawy: PA/10/KS/2013

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów, w ilości do 800 ton w sezonie 2013/2014.

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów, dnia 23.07.2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Dotyczy:

Zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 22.07.2013 r.

PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu specjalnego żuraw samochodowy – Hydros typ R – 061 nr rej. KWA Y929

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 22.07.2013 r.

PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż Ciągnika rolniczego URSUS C - 385 A nr rej. KWA 66MY

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów, dnia 24.06.2013

Numer ogłoszenia: 240606 - 2013

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Ogłoszenie dotyczy dostawy, montażu i uruchomienia platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg w budynku szkoły przy ul. Wyspiańskiego 2 w Kętach.

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów, dnia 18.06.2013 r. 

Ogłoszenie o wyniku przetargu Nr PA/02/KS/2013

Dotyczy: Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Andrychów”.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 


 

Andrychów 5. 06. 2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza wynik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi PA/06/KS/2013

Przedmiotem zamówienia był bezgotówkowy, sukcesywny, w miarę występowania potrzeb zakup paliw płynnych

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów 25.05.2013 r.

PA/07/KS/2013   

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi Numer ogłoszenia: 203582 - 2013

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Basenie Kąpielowym zlokalizowanym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów 17. 05. 2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza wynik przetargu Nr PA/04/KS/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszyw kamiennych”.

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów 16. 05. 2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi PA/06/KS/2013

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny, w miarę występowania potrzeb zakup paliw płynnych

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów 9.05.2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Basenie Kąpielowym zlokalizowanym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów 07.05.2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, w miarę występowania potrzeb, zakup kruszyw kamiennych

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów 30.04.2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Basenie Kąpielowym zlokalizowanym przy Alei Wietrznego 6 w Andrychowie

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów 29.03.2013

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w gminie Andrychów

Szczegóły - Kliknij tutaj


Andrychów 8.03.2013

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 94362 - 2013

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy trumien drewnianych

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów 28.02.2013
PRZETARG

Przedmiotem zamówienia jest usługa  polegająca na zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów w regionalnej instalacji do przetwarzania   odpadów oraz w regionalnej instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno -  biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym między innymi kompostowanie i unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na regionalnym składowisku odpadów komunalnych

Szczegóły - Kliknij tutaj


 

Andrychów 14.02.2013
PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Matiz nr rej. KWA32NX: rok produkcji 2000, pojemność silnika 800 cm3, przebieg 200 000 km.

Szczegóły - Kliknij tutaj

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24