Punkty zbiorcze odbioru odpadów

PUNKTY ZBIORCZE - istnieje możliwość kolejnych aktualizacji poniższego wykazu.

Załącznik nr 2 do Szczegółowego zakresu i opisu przedmiotu zamówienia

Punkty odbioru odpadów komunalnych dla posesji nieposiadających odpowiedniego dostępu do drogi publicznej:

Kliknij - pobierz plik do wydruku: tutaj

Nr punktu odbioru Miejscowość Ulica Numery budynków objęte zbiorczym punktem odbioru odpadów komunalnych Opis punktu odbioru odpadów komunalnych Termin
1. Andrychów Ul. Wyzwolenia 66 punkt zbiorczy przy budynku nr 74 od 15 pażdziernika do 31 marca
2. Andrychów Ul. Wyzwolenia 54, 54B, 56A, 56, 62, 62A, 60B, 60A, BN punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z drogą dojazdową
do wyznaczonych posesji
całorocznie
3. Andrychów Ul. Żwirki i Wigury 76, 76a punkt zbiorczy obok budynku 74d od 15 pażdziernika do 31 marca
4. Inwałd Ul. Spacerowa 28,26,34 punkt zbiorczy przy budynku na skrzyżowaniu w kierunku budynku 28 całorocznie
5. Inwałd Os. Korcza 21 punkt zbiorczy przy końcu drogi asfaltowej na os. Korcza od 15 pażdziernika do 31 marca
6. Rzyki Os. Jagódki 35,36,37,38 punkt zbiorczy na końcu drogi asfaltowej powyżej budynku 34a od 15 pażdziernika do 31 marca
7. Rzyki Os. Moskwiki 13 punkt zbiorczy obok tartaku P. Doroty Młynarczyk całorocznie
8. Rzyki Os. Potrójna 1,4,6,10,12,13,
14,19,20,21,23,24
punkt zbiorczy przy starej szkole oraz punkt zbiorczy obok budynku 12 od 15 pażdziernika do 15 kwietnia
9. Sułkowice Ul. Nawieśnicka 33,37,39 punkt zbiorczy obok budynku 35 od 15 pażdziernika do 31 marca
10. Targanice Ul. Turystyczna od Ul. Kasztanowej 140 punkt zbiorczy na wysokości dojazdu do budynków przy
ul. Kasztanowej nr 47,49
całorocznie
11. Targanice Ul. Jodłowa powyżej nr 12 punkt zbiorczy przy budynku nr 12 od 15 pażdziernika do 31 marca
12. Targanice Ul. Cisowa 4,8,10,12 punkt zbiorczy na wysokości budynku nr 18 ,,bok garażu” od 15 pażdziernika do 31 marca
13. Targanice Ul. Cisowa 34 punkt zbiorczy w okolicach parkingu od 15 pażdziernika do 31 marca
14. Targanice Ul. Jawornicka powyżej nr 14 punkt zbiorczy obok garaży od 15 pażdziernika do 31 marca
15. Targanice Ul. Jaworowa 12 punkt zbiorczy przy campingu nr 15 całorocznie
16. Targanice Ul. Widokowa 10,12,14,16,18,
25,27,29 31,35
punkt zbiorczy przy rozwidleniu ul. Widokowej 5 od 15 pażdziernika do 31 marca
17. Targanice Ul. Jagodowa 21 punkt zbiorczy przy budynku nr 14 całorocznie
18. Targanice Ul. Polanka 3,6,7,8,9,13 punkt zbiorczy na wysokości budynku ze sklepem przy skręcie w prawo od strony potoku całorocznie
19. Targanice Os. Złota Górka powyżej nr 1 punkt zbiorczy na pętli Targanice Brzezinka nad budynkiem nr 1 obok garażu od 15 pażdziernika do 31 marca
20. Targanice Ul. Wesoła 64,91,72 punkt zbiorczy na pętli Targanice Brzezinka nad budynkiem nr 1 obok garażu całorocznie
21. Targanice Ul. Pogodna cała ul. Pogodna punkt zbiorczy przy wjeździe po lewej stronie na początku ul. Pogodnej (przy tabliczce z nazwą ulicy) od 15 pażdziernika do 31 marca
22. Targanice Ul. Wesoła powyżej nr 63 punkt zbiorczy naprzeciwko nr 63 (boczny wjazd) obok słupa energetycznego całorocznie
23. Targanice Ul. Kalinowa powyżej nr 15
powyżej nr 28
punkt zbiorczy przy placu manewrowym przy budynkach 24a i 24b całorocznie
24. Zagórnik Os. Biadasów I 44,47, 52, powyżej nr 50 punkt zbiorczy przy budynku mieszczącym się naprzeciw wyjazdu obok budynku nr 50 całorocznie
25. Zagórnik Os. Biadasów I 35 punkt zbiorczy naprzeciwko budynków 33, 33a (skręt w drogę w lewo) całorocznie
26. Zagórnik Os. Świątkówka
Ul. Źródlana
os. Świątkówka powyżej 28a, powyżej 28, ul. Źródlana 11,13 punkt zbiorczy obok budynku nr 13 przy ul Źródlanej całorocznie
27. Andrychów Ul Elizy Orzeszkowej 3 punkt zbiorczy przy głównej drodze, obok budynku nr 4 całorocznie
28. Brzezinka-Dolna Ul. Źródlana 16 punkt zbiorczy przy drodze przed wjazdem na drogę dojazdową do wymienionych posesji od 15 pażdziernika do 31 marca
29. Inwałd Os. Korcza 3 punkt zbiorczy przy budynku nr 3a całorocznie
30. Roczyny Ul. Podgórska 103 punkt zbiorczy przy przystanku autobusowym od 15 pażdziernika do 31 marca
31. Roczyny Ul. Gronie 26 punkt zbiorczy przy drodze przed wjazdem na drogę dojazdową do wymienionych posesji od 15 pażdziernika do 31 marca
32. Rzyki Os. Mydlarze 25A, 26, 28 punkt zbiorczy przy starej kuźni od 15 pażdziernika do 31 marca
33. Rzyki Os. Szafarze 51, 51B, 52 punkt zbiorczy przy drodze głównej przed wjazdem na drogę dojazdową do wymienionych posesji od 15 pażdziernika do 31 marca
34. Rzyki Os. Leśniczówka 26,28 punkt zbiorczy przy drodze głównej przed wjazdem na drogę dojazdową do wymienionych posesji całorocznie
35. Sułkowice Ul. Wspólna 190D, 192, 192A punkt zbiorczy przy drodze przed wjazdem na drogę dojazdową do wymienionych posesji od 15 pażdziernika do 31 marca
36. Targanice Os. Nowa Wieś 101,103,107 punkt zbiorczy przy podjeździe do posesji 101,103,107 po prawej stronie całorocznie
37. Zagórnik Ul. Skornicka 123,129 punkt zbiorczy przy budynku nr 131 od 15 pażdziernika do 31 marca
38. Andrychów Ul. Leśna 38 punkt zbiorczy przy drodze głównej całorocznie
39. Andrychów Ul. Graniczna 1 punkt zbiorczy przy drodze głównej od 15 pażdziernika do 31 marca
40. Brzezinka-Dolna Ul. Brzezińska 14 punkt zbiorczy przy drodze głównej całorocznie
41. Brzezinka-Dolna UL. Legionistów 32 punkt zbiorczy na końcu drogi ażurowej od 15 pażdziernika do 31 marca
42. Inwałd Ul. Zielna 5,5A punkt zbiorczy przy drodze dojazdowej do posesji od 15 pażdziernika do 31 marca
43. Inwałd Ul. Wiejska 53 punkt zbiorczy przy drodze głównej od 15 pażdziernika do 31 marca
44. Inwałd  Ul. Wiejska 166 punkt zbiorczy przy drodze głównej od 15 pażdziernika do 31 marca
45. Inwałd Ul. Zagórnicka 42A,46 punkt zbiorczy przy ul. Spacerowej obok nr 36 całorocznie
46. Inwałd Ul. Zagórnicka 51,53 punkt zbiorczy przy garażu obok posesji nr 57 całorocznie
47. Roczyny Ul. Graniczna Górna 31 punkt zbiorczy przy drodze głównej całorocznie
48. Rzyki Os. Hatale 4 punkt zbiorczy przy drodze głównej od 15 pażdziernika do 31 marca
49. Rzyki Os. Szafarze 78 punkt zbiorczy przy ul. Myśliwskiej całorocznie
50. Rzyki Os. Hajosty 1,5 punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu dróg dojazdowych do posesji całorocznie
51. Rzyki Os. Leśniczówka 34 punkt zbiorczy przy drodze głównej od 15 pażdziernika do 31 marca
52. Sułkowice Ul. Wspólna 166 punkt zbiorczy przy drodze głównej od 15 pażdziernika do 31 marca
53. Sułkowice Ul. Górska 11 Punkt zbiorczy naprzeciwko budynku nr 14 przy ul. Górskiej od 15 pażdziernika do 31 marca
54. Targanice Ul. Beskidzka 160,162 punkt zbiorczy przy drodze głównej całorocznie
55. Targanice Ul. Wesoła 58 punkt zbiorczy przy budynku nr 54 całorocznie
56. Targanice Ul. Beskidzka 136,138,142,144,146,148 punkt zbiorczy obok garażu przy głównej drodze (ul. Beskidzka) całorocznie
57. Targanice Os. Nowa Wieś 46,48 punkt zbiorczy przy znaku ,,ślepa droga” całorocznie
58. Targanice Ul. Nad Potokiem 42,46,48 punkt zbiorczy przy mostku ul. Nad Potokiem całorocznie
59. Targanice Ul. Nad Potokiem 51,52,56 punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu dróg dojazdowych ul. Nad Potokiem całorocznie
60. Targanice Ul. Brzezińska 37,39,41 punkt zbiorczy przy drodze głównej obok budynku nr 33 od 15 pażdziernika do 31 marca
61. Targanice Ul. Olchowa 9,11,15,17 punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu drogi głównej z drogą ażurową od 15 pażdziernika do 31 marca
62. Zagórnik Os Biadasów I 21,22 punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu dróg os. Biadasów I między budynkami 24 i 13 od 15 pażdziernika do 31 marca
63. Zagórnik Ul. Biadasowska 20 punkt zbiorczy przy ul. Biadasowska między budynkami 12 i 8 całorocznie
64. Zagórnik Ul. Skornicka 8,14 punkt zbiorczy przy drodze głównej całorocznie
65. Zagórnik Os. Biadasów I 130 punkt zbiorczy przy drodze głównej całorocznie
66. Zagórnik Ul. Myśliwska 1 punkt zbiorczy przy transformatorze od 15 pażdziernika do 31 marca
67. Andrychów Ul. Krakowska 4,6,8 punkt zbiorczy na wysokości zjazdu z ul. Krakowskiej do posesji całorocznie
68. Andrychów Ul. Na Wzgórzach 17 punkt zbiorczy na wysokości wjazdu na ul. Na Wzgórzach całorocznie
69. Brzezinka-Dolna Ul. Podgórska 22 punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu drogi głównej z drogą dojazdową do posesji całorocznie
70. Inwałd Os. Korcza 110,111 punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu drogi głównej z drogą dojazdową do posesji całorocznie
71. Inwałd Ul. Wadowicka 4A,6,8 punkt zbiorczy na wysokości zjazdu  z ul. Wadowickiej do posesji całorocznie
72. Roczyny Ul. Polana 24 punkt zbiorczy przy drodze głównej całorocznie
73. Rzyki Os. Hatale 13 dotyczy punktu zbiorczego nr 48 całorocznie
74. Rzyki Os. Polaki 32 a punkt zbiorczy  przy skrzyżowaniu z os. Polaki od 15 pażdziernika do 31 marca
75. Sułkowice Ul. Zarzeczna 22 punkt zbiorczy na wysokości zjazdu z ul. Zarzecznej do posesji całorocznie
76. Targanice Ul. Nad Potokiem 38,40 dotyczy punktu zbiorczego nr 58 całorocznie
77. Rzyki Os. Praciaki 47 punkt zbiorczy przy budynku nr 46 od 15 pażdziernika do 31 marca
78. Roczyny Ul. Podgórska 112, 121, 121A,125,127 punkt zbiorczy naprzeciwko posesji nr 110 od 15 października do 31 marca
79. Roczyny Ul. Gronie 10A,14B, punkt zbiorczy przy wjeździe na drogę dojazdową do posesji nr 12 od 15 października do 31 marca
80. Targanice Ul. Nowa Wieś 137 punkt zbiorczy na przeciwko posesji 121 od 1 grudnia do 28 lutego
81 Rzyki Os. Leśniczówka 1 punkt zbiorczy przy drodze na wysokości posesji nr 6 całorocznie

 

 

 

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24