Nasze usługi

Oferujemy usługi w zakresie :

 • wywóz nieczystości stałych
 • wywóz nieczystości płynnych na indywidualne zgłoszenie
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych
 • zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni i chodników
 • prowadzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • zaopatrywanie mieszkańców i instytucji w pojemniki i worki do gromadzenia nieczystości
 • administrowanie gminnym składowiskiem odpadów
 • opróżnianie koszy ulicznych
 • utrzymanie czystości na terenie miasta
 • urządzanie i konserwacja terenów zielonych
 • usługi agrotechniczne
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi
 • kompleksowa organizacja pogrzebów

Dysponujemy szerokim wachlarzem ciężkiego sprzętu budowlanego jak i sprzętem do budownictwa kubaturowego: koparki kołowe, ładowarki kołowe, koparko - ładowarki, dźwig samochodowy, samochody ciężarowe, zwyżka, rusztowania elewacyjne, które pozwalają nam wykonać prawie każde zlecone zadanie własnymi siłami i w wyznaczonym przez Inwestora terminie.

Oferujemy również następujące usługi :

  • roboty budowlano - montażowe, remonty kapitalne
  • roboty drogowe i brukarskie
  • sieci kanalizacyjne
  • roboty ziemne
  • usługi transportowe, sprzętowe i warsztatowe (naprawy sprzętu)
  • usługi ślusarskie
  • utrzymywanie zimowe dróg

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż przyjmie zlecenia na odśnieżanie zimowe chodników na terenie miasta Andrychów – ręcznie lub ciągnikiem z pługiem. Ceny do bieżącej negocjacji w zależności od czasu i sposobu wykonania usługi.

Informacje pod numerem telefonu (33) 875-37-20 w godz. 6.00 – 14.00

wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24