Wydział Komunalny

Oferujemy usługi w zakresie :

 • wywóz nieczystości stałych
 • wywóz nieczystości płynnych na indywidualne zgłoszenie
 • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych
 • zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni i chodników
 • prowadzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • zaopatrywanie mieszkańców i instytucji w pojemniki i worki do gromadzenia nieczystości
 • administrowanie gminnym składowiskiem odpadów
 • opróżnianie koszy ulicznych
 • utrzymanie czystości na terenie miasta
 • urządzanie i konserwacja terenów zielonych
 • usługi agrotechniczne
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi
 • kompleksowa organizacja pogrzebów
wins
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24